de somelier iniţiere

PROGRAME CERTIFICATE DE MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE PERSOANELOR VÂRSTNICE ȘI DE MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE CERTIFICAT DE AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI – A.N.C.

Vlad Mureșan este formator al Lira Cop Creative, furnizor autorizat de cursuri și programe de formare profesională a adulților, acreditat de către A.N.C. (Autoritatea Națională pentru Calificări), conform Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 republicată. Inițiază programul de formare profesională pentru ocupația de SOMELIER inițiere, adresat persoanelor dornice de a cunoaște tainele vinurilor.

Lectorii sunt de specialitate, cu o vastă pregatire în domeniu.


Curs SOMELIER inițiere  – se asigură suport de curs, vinuri și evaluarea finală. Numărul minim de participanţi este de 15 persoane.

În cadrul cursului vor fi abordate următoarele tematici:

 • teoretic: cunoașterea grupelor de băuturi, soiuri de struguri autohtoni și internaționali, podgorii din România.
 • practic: ustensilele și uniforma somelierului, degustarea și analiza organoleptică, decantarea, transvazare, servire.

Condiții de acces:

 • copie certificat de naștere;
 • copie act de identitate;
 • copie diplomă studii (minim 8 clase);
 • copie certificat căsătorie (dacă este cazul);
 • adeverință medicală tip.

Competențele dobândite la finalizarea cursului sunt:

 • aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă şi a normelor PSI;
 • respectarea normelor igienico-sanitare specifice;
 • organizarea locului de muncă;
 • planificarea activităţii proprii;
 • promovarea ofertei de vinuri şi alte băuturi.

La finalizarea cursului, în urma promovării examenului de absolvire, se eliberează certificat de absolvire însoțit de suplimentul descriptiv recunoscut de A.N.C. – Autoritatea Națională pentru Calificări și de statele membre ale Uniunii Europene.​


Lira Cop Creative organizează cursuri de formare profesională atât în unități de alimentație publică, cât și la sediul societăților comerciale. La cursurile şi programele organizate în teritoriu pe lângă taxele de şcolarizare se adaugă cheltuielile de organizare (transport, cazare şi masă, chirie săli) pentru personalul de instruire al Lira Cop Creative care se deplasează în localitatea respectivă. Această ofertă constituie baza organizării cursurilor şi programelor, fiind deschise la sugestiile şi propunerile dumneavoastră.

Aşteptăm comentariile dumneavoastră şi vă asigurăm de întreaga noastră consideraţie.

somelier